Robolab logo

Doktorske disertacije bol. stopnja

Analiza in sinteza metod varne, senzorno podprte enoročne robotske vadbe

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2018

Blaž Jakopin
Modeliranje in ocenjevanje smučarskega skoka iz podatkov nosljivega merilnega sistema

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2017

Grega Logar
Združevanje senzornih informacij pritiskovne merilne podloge ter inercialnih in magnetnih merilnih enot

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2016

Andraž Rihar
Nosljivi senzorni sistem za merjenje in ocenjevanje vstajanja

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2015

Sebastjan Šlajpah
Kalibracija pospeškometra in magnetometra z uporabo adaptivne metode

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2014

Tadej Beravs
Vadba na simulatorju veslanja s sprotno povratno informacijo

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2014

Tomaž Černe
Adaptivnost haptične podpore in določanje optimalnih trajektorij pri urjenju gibanja paretične zgornje ekstremitete

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2013

Matjaž Zadravec
Robotsko in senzorno podprto dvoročno urjenje

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2013

Matic Trlep
Objektivno ocenjevanje ustreznosti podpornih tehnologij za delo z osebnim računalnikom pri osebah z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2011

Mojca Jenko

Doktorske disertacije

Haptični primitivi v rehabilitacijski robotiki 

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2013

Jaka Ziherl
Trk robotskega manipulatorja s človeško roko

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2012

Borut Povše
Human-in-the-loop control during robot-assisted gait rehabilitation

Doktorska disertacija, Zurich, 2011

Alexander Christian Heinrich König
Adaptive integration of psychophysiological variables for robotic training

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2011

Domen Novak
Haptični robot v magnetnoresonančnem okolju 

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2011

Aleš Hribar
Razvoj in analiza haptične naprave s pogonom z dodano serijsko elastičnostjo za urjenje gibanja roke in zapestja

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2011

Jakob Oblak
Vodenje robotskega hidravličnega teleskopskega dvigala 

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2011

Justin Činkelj
Urjenje gibov spodnjih ekstremitet v večmodalnem navideznem okolju

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2010

Tomaž Koritnik
Urjenje in ocenjevanje senzomotoričnih sposobnosti roke

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2010

Jernej Perdan
Določanje prostorske orientacije z integriranimi inercialnimi in magnetnimi senzorji

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2009

David Jurman
Laserski sistem za merjenje prečnega odmika

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2009

Miha Vrhovec
Seganje in prijemanje v haptičnih navideznih okoljih 

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2009

Janez Podobnik
Eksperimentalna analiza in modeliranje bipedalne hoje

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2008

Andrej Olenšek
Hitre in točne brezkontaktne meritve razdalj v industrijskem okolju

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2008

Jure Rejc
Merjenje, modeliranje in vrednotenje kinematičnih lastnosti večprstnega prijemanja

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2007

Mitja Veber
Haptična naprava in navidezno okolje za prst na roki

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2006

Uroš Mali
Merjenje in ocenjevanje prijemanja v navideznem okolju

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2006

Gregorij Kurillo
Robot assisted measurement and evaluation of reaching-to-grasp movement

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2006

Tamara Šupuk
Estimation of upper extremity biomechanical parameters using a robot manipulator

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2004

Timotej Kodek
Analiza trajektorij gibanja roke v haptičnem okolju

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2003

Matija Ponikvar
Haptični vmesnik pri kvantitativnem vrednotenju funkcionalnega stanja gornjih ekstremite

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2003

Aleš Bardorfer
Optimalne trajektorije vstajanja

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2003

Jernej Kuželički
Senzorna informacija pri ponovnem učenju hoje

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2003

Imre Cikajlo
Vodenje gibanja gležnjev med stojo brez opore rok

Doktorska disertacija, Ljubljana, 2002

Matjaž Mihelj
Senzorna informacija pri vstajanju hromih oseb

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1999

Roman Kamnik
Vzpostavljanje kontakta med robotom in okolico

Doktorska disertacija, Ljubljana,  1998

Suzana Uran
Biomechanical model of human posture

Doktorska disertacija, Ljubljana,  1998

Michele Leonardi
Kognitivna povratna zveza pri stoji hromih oseb

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1998

Zlatko Matjačić
Teoretične osnove analize in sinteze dinamično stabilne hoje

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1998

Tomaž Karčnik
Poraba energije pri hoji s funkcionalno električno stimulacijo

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1998

Franc Gider
Robotski mehanizmi s podporami

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1997

Jure Zupančič
Matematično modeliranje operativnih posegov v kolku

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1996

Aleš Iglič
Študij kriterija aktivacije mišic ob upoštevanju upogibnih momentov vzdolž kosti

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1993

Marko Munih
Izbira industrijskega robota na osnovi dinamične analize

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1993

Aleksander Stare
Robotska operacija porivanja predmetov

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1993

Zdravko Balorda
Selektivna stimulacija živčnih vlaken

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1992

Janez Rozman
Neuromorphic, algorithmic and logical models for the automatic synthesis of robot action

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1989

Zlatko Zografski
Razpoznavanje vzorcev v sistemih za analizo hoje

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1980

Vojko Valenčič
Izračun poteka funkcionalne električne stimulacije antagonističnega para mišic med hojo

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1979

Tadej Bajd
Istraživanje energetske optimalnosti mehanizma ljudskog hoda

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1977

Vlasta Zanchi
Kvantitativne metode evaluacije hoda

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1974

Miroljub Kljajić
Raziskava kriterijev koordinacije mišic ter predlogi za upravljanje bipedalne lokomocije pri človeku v patoloških primerih ob uporabi funkcionalne električne stimulacije

Doktorska disertacija, Ljubljana, 1970

Alojz Kralj
Robotski in merilni vgrajeni sistemi

Sponzorji pri predmetu so L-TEK Elektronika, KEIL in ARM


Testna slika
Robotics

The international publisher Springer has published a book Robotics, where the authors are Bajd, T.,...