Robolab logo

Cybathlon (www.cybathlon.com) je tekmovanje, ki spodbuja in promovira razvoj novih tehnologij in kjer se med seboj pomerijo invalidne osebe, ki v vsakodnevnem življenju uporabljajo različne pripomočke za pomoč pri gibanju. Tekmujejo v šestih različnih disciplinah: aktivne ročne proteze, aktivne nožne proteze, robotski ekoskeleti, robotski invalidski vozički, funkcionalna električna stimulacija ter možganski vmesniki (www.cybathlon.com). Pri tem morajo premagovati različne ovire, ki najbolje predstavljajo vsakodnevne aktivnosti. Disciplina tekmovanja z invalidskimi vozički predvideva premagovanje ovir kot so vzpenjajoča in spuščajoča klančina, odpiranje in zapiranje vrat, premagovanje stopnic, sedenje za mizo, slalom, prepreke na poti in neraven teren. Tekmovalni poligon je postavljen tako, da istočasno tekmujejo štirje tekmovalci na paralelnih progah z enako pozicioniranimi ovirami.

Team Avalanche (www.cybathlon.si) je interdisciplinarna skupina študentov Univerze v Ljubljani, ki se bo leta 2016 udeležila mednarodnega dogodka Cybathlon v Zurichu v Švici. Primarno skupina deluje v okviru Laboratorija za Robotiko na Fakulteti za elektrotehniko. Cilj skupine je izdelava robotskega invalidskega vozička, s katerim bo lahko motorično prizadeta oseba čim hitreje premagoval različne ovire.

V juliju 2015 se je skupina z razvitim električnim vozičkom udeležila testnega tekmovanja , kjer si uspešno premagali vse ovire razen stopnic. Razvoj robotskega invalidskega vozička je temeljil na interdisciplinarnem in multidisciplinarnem pristopu. Integrirana so znanja strojništva (konstruiranje), pogonskih sistemov (električni pogoni za voziček), senzornih sistemov (senzorji, ki omogočajo vodenje robotskega vozička), modeliranja, kinematike in dinamike, sistemov vodenja (regulacijski sistemi za pogone in upravljanje vozička), zagotavljanja avtonomije (baterijsko napajanje), ergonomije (omogoča funkcionalnost razvitega sistema), dizajna in ekonomije, saj mora biti finančni vidik razvoja vzdržen in razvita naprava konkurenčna. Z vozičkom je upravljal študent Robi Bojanec, ki je tudi član razvojne ekipe in sam uporabnik invalidskega vozička. Za premagovanje stopnic bo potrebna nadgradnja trenutnega koncepta, saj kolesni pogon ne omogoča vzpenjanja po tako strmih stopnicah, kot so predvidene na Cybathlon tekmovanju.

DIR 2019

The event DIR 2019 will take place at ULFE from 1. 4. - 5. 4. 2019


Robo-Japan 2018

Students excursion to Japan 2018