Robolab logo

Diplomska dela pred 2005

Mikroprocesorsko vodenje naprave za hipobarično terapijo

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Hinko Kočevar
Robotska varilna celica

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Klemen Juvan
Izračun napak pri testiranju šablon za nanos spajkalne paste z uporabo metode referenčne in testirane šablone

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Dejan Panić
RFID bralnik za pasivno značko

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Aleš Kovačič
Merjenje dolžine grelca

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Sebastjan Jermol
Krmilni sistem za nastavljanje dolžine antenskih elementov

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Simon Grabar
Preprost robotski sistem za razgibavanje rok

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Elvir Alibabić
Gonilnik za JR3 vmesnik v operacijskem sistemu Windows XP

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Justin Činkelj
Vpliv togosti prijema na stabilnost admitančno vodenega haptičnega vmesnika

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Janez Podobnik
Fleksibilno programsko okolje za robotsko paletizacijo

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Gregor Remic
Testirna naprava vhodno/izhodnih enot igralnih avtomatov

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Kristjan Bogdan
Tridimenzionalni merilni mehanizem

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Miha Vrhovec
Celica za robotsko brušenje

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Andrej Gams
Vodenje rehabilitacijskega robota za vstajanje glede na hoteno aktivnost vstajajoče osebe

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Andrej Haler
Uporaba simulacije pri načrtovanju robotskega varjenja

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Robert Lisac
Naprava za merjenje in ocenjevanje prijema

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Matjaž Tercelj
Robotsko prijemanje z računalniškim vidom

Diplomsko delo, Ljubljana, 2004

Robert Logar
Kinematika in kinetika hoje pri umetno omejeni gibljivosti sklepov spodnjih ekstremitet

Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Andrej Olenšek
Krmiljenje asinhronskih motorjev z višjim izkoristkom

Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Danijel Tkalec
Vstop v parkirno hišo Cankarjevega doma : zasnova sistema za pohitritev vstopa

Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Jernej Tomaževič
Testiranje senzorja sile

Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Tomaž Vidmar
Avtomatizacija klimatizacije

Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Damjan Kosmač
USB stimulator

Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Tomaž Šajn
Avtomatizacija kotlovnice

Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Gašper Lukan
Enokanalni električni stimulator prožen z EKG signalom

Diplomsko delo, Ljubljana, 2003

Samo Kalar
Avtomat za vstavljanje komutatorskih surovcev v paleto

Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Peter Lukan
Merjenje notranjega premera komutatorjev s pnevmatskim trnom

Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Igor Seljak
Robotsko vstavljanje čepov v grelec

Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Jure Rejc
Posredovanje informacij v okoljskem merilnem sistemu

Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Boštjan Grašič
Registracija in integracija delnih 3-D modelov

Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Damjan Pipan
Robotizacija v gumarski industriji

Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Alojz Vidmar
PNF in električna stimulacija

Diplomsko delo, Ljubljana, 2002

Janez Šega
Regulator prezračevanja in senčenja v topli gredi

Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Aleš Regent
Krmiljenje sile pri rehabilitacijskem robotu za vstajanje

Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Dejan Tinta
Kinematika in statika haptičnega robota za prst

Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Tomaž Sabadin
Brezžični daljinski nadzorni sistem Bird in sistem avtomatske identifikacije vstopa v objekt

Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Samo Omerzel
Gonilnik za filtriranje računalniške miške

Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Kajetan Kovač
Avtomat za prenos odlitkov

Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Igor Jurman
Statika človeškega prijema

Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Gregorij Kurillo
Avtomatizacija operacije rezkanja polovih izvodov elementov industrijskih akumulatorskih baterij

Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Edvard Strah
Vodenje rehabilitacijskega robota za vstajanje glede na oporo rok vstajajoče osebe

Diplomsko delo, Ljubljana, 2001

Ferdinand Trupej
Dvokanalni stimulator z brezžičnim proženjem

Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Damjan Zadnik
Robotski segment s škripčevjem

Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Uroš Mali
Monitor za nalaganje operacijskega sistema mikrokrmilnika v zunanji Flash EEPROM

Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Anton Gregoršanec
Krmiljenje robota na daljavo z brezkontaktnim optičnim zajemanjem na uporabnikovi strani

Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Mitja Veber
Neinvazivno merjenje parametrov oksigenacije in električne mišične aktivnosti med utrujanjem mišice tibialis anterior

Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Urban Gradišar
Vodenje redundantnega sistema robotskega manipulatorja in mobilnega robota

Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Damir Omrčen
Modeliranje in računalniška simulacija mehanizma ramenskega sklopa

Diplomsko delo, Ljubljana, 2000

Jernej Kovačič
Robotska montaža pokrova na ohišje akumulatorske baterije

Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Gregor Rodič
Povezava robotskega simulacijskega okolja in industrijskega robota

Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Robert Markič
Telekinestetična povratna zanka

Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Imre Cikajlo
Analiza stabilnosti štiritočkovne hoje

Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Jan Babič
Rehabilitacijski robot

Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Matjaž Mavrar
Optični zajem površine telesa

Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Rok Koren
Robotska celica z brezkontaktnim zaznavanjem položaja objekta

Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Igor Šafarič
Testiranje robota ROKI 200

Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Miran Gnidovec
Daljinsko upravljanje preko telefona

Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Andrej Mohorč
Povezava haptičnega vmesnika in robota

Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Aleš Bardorfer
Vključitev Parotec sistema v Matlab/Simulink okolje

Diplomsko delo, Ljubljana, 1999

Klemen Rovšek
Realizacija gospodarja na IIC vodilu z MC68HC11

Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Uroš Skubic
Ojačevalnik za senzor sile z uporovnimi lističi

Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Roni Leben
Nastavljivi generator impulzov za stimulator

Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Marko Gubanec
Vpliv aktivnosti rok na stabilnost stoje

Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Matija Ponikvar
Kinematični model bipeda v dvojni opori

Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Denis Pavlinac
Uporabniški vmesnik industrijskega robota

Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Vilko Jenko
Dinamični model vstajanja

Diplomsko delo, Ljubljana, 1998

Jernej Kuželički
Mikrokrmilnik umetnega gležnja

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Tomaž Korenčan
Povezava industrijskega robota s tekočim trakom

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Janez Jarc
Robotski krmilnik na osnovi osebnega računalnika

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Matej Dobre
Programiranje robotske celice v elektronski industriji

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Martin Arh
Sodelovanje dveh robotskih manipulatorjev

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Aleš Leben
Uporaba kognitivne povratne zanke pri vzpostavljanju ravnotežja med stojo

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Borut Petrič
Uporaba strojnega učenja pri prognozi hoje bolnikov z okvaro hrbtenjače

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Vesna Prodnik
Dinamična robotska manipulacija brez prijemanja

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Blaž Janežič
Mikrokrmilnik MC68HC11 s krmilnikom motorja LM628

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Jure Zega
Računalniške večfunkcijske kartice

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Peter Pikl
Krmilnik dvokanalnega stimulatorja

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Pavel Fičur
Avtomat za pijače

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Robert Bolha
Samostojen merilnik analognih signalov

Diplomsko delo, Ljubljana, 1997

Damjan Zadnik
Razvrščanje sestavnih delov z robotskim prijemanjem

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Simon Kumer
Simulacija robotskih pozicijskih krmilnih shem

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Iztok Špacapan
Ultrazvočni merilnik hitrosti hoje

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Simon Plaznik
Mikroračunalniški sistem za avtomatizirano prodajo

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Matjaž Kocjančič
Kontrolnik mejnih vrednosti

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Matej Rešetič
Programibilna vhodno - izhodna enota robotskega krmilnika

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Andrej Grm
Automatizirani namakalni sistem

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Aleš Regent
Robotski krmilnik

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Peter Žmak
Simulacija dinamičnega modela robota s programskim orodjem Mathematica

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Janko Kersnik
Servisni roboti

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Željko Selak
Robotika v tekstilni industriji

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Dana Maurovič
Raziskava vpliva omejitev v gibanju gležnja na biomehaniko vstajanja

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Žiga Kušar
Dinamična posturografija : analiza premikajočih se plošč

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Gregor Pipan
Robotska celica za proizvodnjo akumulatorskih baterij

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Erik Ott
Testiranje zmogljivosti telemanipulatorja

Diplomsko delo, Ljubljana, 1996

Matjaž Mihelj
Ročna robotska učna enota

Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Tomaž Budna
Povezava ročne učne naprave z robotskim krmilnikom

Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Anton Puntar
Miniaturni mikroprocesorski električni stimulator

Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Sandi Radkovič
Robotsko učenje s posnemanjem

Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Andrej Gorenc
Primerjava interpolacijskih metod pri brezkontaktnem merjenju gibanja

Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Uroš Kač
Navori in moči v skleph nog med hojo

Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Janez Zadrgal
Kinematična analiza gibljivostnega prostora noge

Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Samo Zorko
Robotsko privijanje

Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Matjaž Jakopec
Robotika v rehabilitaciji

Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Ivan Lončar
Kinematična analiza gibljivostnega prostora noge

Diplomsko delo, Ljubljana, 1995

Samo Zorko
Robotski in merilni vgrajeni sistemi

Sponzorji pri predmetu so L-TEK Elektronika, KEIL in ARM


Testna slika
Robotics

The international publisher Springer has published a book Robotics, where the authors are Bajd, T.,...