Robolab logo

GOSTOP - gradniki, orodja in sistemi za TOVARNE PRIHODNOSTI

      

Nosilec projekta (interno):

Prof. dr. Marko Munih

Trajanje:

1.11.2016 - 30.4.2020

Financiranje:

MIZŠ - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, s sofinanciranjem EU - Strategija pametne specializacije, Prednostno področje Tovarne prihodnosti

Opis projekta:

Cilj projekta GOSTOP je pospešiti razvoj in izgradnjo koncepta pametnih tovarn v Sloveniji in odgovoriti na aktualne potrebe slovenskega gospodarstva, kjer nekatera industrijska podjetja že skušajo uvajati koncept pametnih tovarn v svojo proizvodnjo. V projektu so združene raziskovalne kompetence trinajstih podjetij in šestih raziskovalnih organizacij, ki imajo kompatibilne raziskovalno-razvojne programe in že izvajajo raziskave na področju pametnih tovarn. V okviru projekta GOSTOP so identificirana štiri področja, na katerih lahko Slovenija doseže pomembne preboje v bližnji prihodnosti: tehnologije vodenja, orodjarstvo, robotika in fotonika. V projekt je vključenih več vertikalnih verig vrednosti, ki bodo v bližnji prihodnosti vodile do novih produktov, s katerimi bo slovenska industrija izboljšala svojo konkurenčnost. GOSTOP vključuje razvoj novih izdelkov in tehnologij, ki jih razvijajo agilna manjša in srednja podjetja, kot tudi razvoj celotnega koncepta pametne tovarne, ki bo pripeljal do celovitih in integriranih sistemov, s katerimi bodo lahko večja slovenska podjetja optimizirala lastne proizvodne procese in razvila nove produkte z veliko dodano vrednostjo. Primer takšnega produkta je vizija tovarne na ključ za globalni trg, ki jo vključuje naš program. Uspešna izvedba projekta GOSTOP bo prispevala k bistvenemu dvigu dodane vrednosti in k povečanju izvoza v sodelujočih podjetjih.

Robolab prispevek v GOSTOP:

Aktivnost 5.3: Adaptivna robotska celica (KOLEKTOR, FE LSV, FRI LUVSS, IJS E1, FE LR, NELA), trajanje [M0-M39]

Aktivnost 6.3: Adaptivna robotska celica (KOLEKTOR, FE LSV, FRI LUVSS, IJS E1, FE LR, NELA), trajanje [M3-M42]

DIR 2019

The event DIR 2019 will take place at ULFE from 1. 4. - 5. 4. 2019


Robo-Japan 2018

Students excursion to Japan 2018